Sotilaan lyöminen ritariksi ratkaisee pelin...

Lähde Luke Surl Comics
Aiheeseen liittyvääWidget by Hoctro | Jack Book